PU Round Belt

PU V and Round Profile Belts
สายพานกลม หรือ Polyurethane Round Belt เป็นสายพานรอบเป็นทรงกลมที่ทำจาก Thermoplastic polyurethane elastomer (TPU) ซึ่งมีความแข็งแรงและต้านการสึกหรอ สามารถทนแรงดันได้ดี PU Round Belt ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรหรือเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องจักรกล, เครื่องจักรไฟฟ้า, เครื่องจักรเกษตร, เครื่องจักรทำอาหาร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สายพานในการขับเคลื่อน

Category: