PU Timing Belt

PU Timing Belt

PU Timing Belt คือสายพานที่ทำจากวัสดุ Polyurethane (PU) ซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นและคงทนต่อการเปลี่ยนรูปทรงได้ดี สายพานไทม์มิ่งเบลท์ คือสายพานที่ใช้ในการส่งกำลังและควบคุมตำแหน่งของระบบที่ต้องการความแม่นยำสูง ใช้งานร่วมกับพูลเล่ย์ (Pulley) ซึ่งมีลักษณะเป็นร่องฟันคล้ายกับฟันเฟืองจึงไม่ทำให้เกิดการยึดตัวหรือการลื่นไถลของสายพานในขณะส่งกำลัง โดยสายพานไทม์มิ่งเบลท์จะมีข้อดีคือไม่ต้องการการบำรุงรักษาเป็นพิเศษแต่ต้องใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความชื้นสูง เหมาะสำหรับการใช้งานในเครื่องจักรหรืออุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำ เช่น เครื่องจักร CNC, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก, เครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ, เครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ เป็นต้น

Category:

Standard Range
MXL, XL, L, H, XH
T2.5, T5, T10, T20
AT3, AT5, AT10, AT20
HTD5, HTD8, HTD14
S3M, S5M, S8M, S14M
RPP5, RPP8, RPP14, RPP14 XHP
HG, TG5, TG10, TG20, ATG5, ATG10, ATG20
P1, P2, P4